high buildings facing the sky

Актуално

Актуално за отпуските при бременност, раждане и майчинствоПърва стъпка:

Издаване на болничен за бременност и раждане – издава се от гинеколога, който следи бременността, 45 дни преди термина на раждане. Трябва да се открие лична банкова сметка, ако няма такава, на която да се изплащат обезщетенията.Необходими документи: Болничен за 45 дни; Документ от банка с открита банкова сметка; Приложение 1 за деклариране на банкова сметка.

Втора стъпка:

Издаване на болничен за раждане – издава се от болничното заведение с датата на раждане. Необходими документи: Болничен за 42 дни. *забележка: Таткото има право на обезщетение и отпуск за 15 дни от датата на изписване от болничното заведение, ако е осигурен по трудов договор или е самоосигуряващо се лице с право на болнични. За целта от болничното заведение издават документ за изписване на майката и детето, който се представя пред работодателя и се попълва приложение 3.

Трета стъпка:

Издаване на трети болничен – издава се от педиатъра на детето след изтичане на болничния за 42 дни. Необходими документи: Болничен за остатъка до 135 дни общо за трите болнични; Декларация по Приложение 1 за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането.

Четвърта стъпка:

Обезщетение за бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 дни – подава се молба при работодателя. Необходими документи: Заявление за отпуск по чл.163, ал.1 от КТ по образец; Заявление-декларация по Приложение 2; Акт за раждане-копие; Декларация по приложение 7 към чл.45, ал.1, т.2

Пета стъпка:

Обезщетение за отглеждане на дете до 2 годишна възраст на детето – подава се молба до работодателя, който я подава в НОИ, за периода от края на 410-те дни до датата на навършване на 2 години от детето. Необходими документи:Заявление за отпуск по чл.164, ал.1 от КТ по образец; Заявление-декларация по Приложение 7; Декларация към чл.46, ал.2 по образец

Вижте всички необходими образци и формуляри, актуални към 01.01.2020г. тук
Обратно