high buildings facing the sky

Актуално

Актуално за отпуските при бременност, раждане и майчинство


Първа стъпка: Издаване на болничен за бременност и раждане – издава се от гинеколога, който следи бременността, 45 дни преди термина на раждане. Трябва да се открие лична банкова сметка, ако няма такава, на която да се изплащат обезщетенията. Необходими документи: Болничен за 45 дни; Документ от банка с открита банкова...

Още

Важно за търговските дружества, които не са извършвали дейност през предходния отчетен период


Уведомяваме потребителите на информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, че декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) може да се представи за обявяване със заявление по образец съгласно...

Още